Secretaría

Documentos


  • Modelo de xustificación de faltas ou retrasos

    Descargar

  • Modelo de autorización actividade complementaria ou extraescolar

    Utilizar no caso de non contar co modelo específico da saída.

    Descargar