Proxecto - Auxiliar nativo

O centro conta con dúas AUXILIAR DE CONVERSA que traballan co profesor da materia de lingua  inglesa. Cada grupo de Educación Infantil, Primaria e Secundaria conta cunha hora  semanal coa auxiliar de conversa. Este proxecto é sufragado polo colexio conxuntamente coa axuda que percibimos da Consellería de Educación ( a dita axuda é insuficiente para a contratación das auxiliares para a totalidade dos grupos e horas necesarias).

A figura do AUXILIAR DE CONVERSA implantouse desde hai varios no noso colexio, supoñendo un apoio enormemente eficaz ao profesor para a mellora das competencias lingüísticas en inglés e, sobre todo, para a adquisición de confianza e soltura por parte dos nosos alumnos.  Ademais, ao ser un centro incorporado ao Programa BEDA de ESCOLAS CATÓLICAS debe contar con auxiliar de conversa no nivel asignado no programa anterior.

 As funcións do Auxiliar son:

  1. Desenvolver a súa actividade como auxiliar durante as horas semanais convidas, dentro do horario escolar do centro e posibilitar a práctica oral na lingua estranxeira.
  2. Proporcionar un modelo de corrección fonética e gramatical e colaborar co profesorado na elaboración de materiais didácticos.
  3. Achegar ao alumnado e ao profesorado á cultura do seu país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
@cole_remedios tweets