Oferta - Educación infantil

No noso centro a etapa de Educación Infantil comprende aos alumnos desde os 3 ata os 6 anos. Esta etapa educativa é esencial, xa que é onde se asentan as bases da súa propia aprendizaxe construíndoa a partir da súa contorna máis próxima. Nesta etapa educativa, na que a maioría dos alumnos teñen o seu primeiro contacto co ámbito escolar, o colexio ofrece unha contorna de proximidade e confianza, levando a cabo metodoloxías innovadoras. A nosa proposta educativa:

Todo iso lévase a cabo a través das seguintes áreas, entendidas como espazos de aprendizaxe:

PROGRAMAS E PROXECTOS

 

 Triptico de Educación Infantil
@cole_remedios tweets