Coñécenos - Instalacións

O colexio Nuestra Señora de los Remedios consta de tres edificios con dúas entradas: o edificio de Educación Infantil, o edificio de Primaria e Secundaria e un terceiro no que están actualmente os 3 primeiros cursos de educación primaria. Dispoñemos dunha cociña propia na que se elabora o menú diario, e cuxa xestión depende do colexio. O colexio ten concertadas 6 aulas en educación infantil, 12 en educación primaria e 8 en educación secundaria. As instalacións coas que conta o centro son:

 • 1 comedor
 • 1 patio
 • 1 salón de actos
 • 1 ximnasio
 • 6 aulas de Infantil
 • 12 aulas de Primaria
 • 8 aulas de Secundaria
 • 2 bibliotecas
 • 2 aulas de informática
 • 1 aula de plástica e visual
 • 1 laboratorio de física e química
 • 1 aula de música
 • 1 aula de audiovisuais
 • 1 taller de tecnoloxía
 • 1 sala de profesores
 • 1 aula servicios varios
 • 1 galería
 • 6 aulas de apoio
 • 1 oratorio
 • 1 igrexa

Ademáis:

 • 4 carros de carga de portátiles (proxecto ABALAR)
 • WIFI en todo o Centro
 • Ordenadores con acceso a Internet en todas as aulas.
 • Pizarras dixitais en todas as aulas.
 • 28 aulas con canóns@cole_remedios tweets