Servizos - Conciliación familiar

O programa "Pequenos Madrugadores" e a "Ludoteca"  naceron para dar resposta ás necesidades dalgunhas familias. Tendo como base un proxecto educativo,  os seus principais obxectivos son a educación no tempo libre a través do xogo e os xoguetes; xerar novas formas de intervención  que faciliten  a conciliación da vida familiar e laboral;  orientación e asesoramento a nais e pais. Con este labor apostamos por un servizo de calidade co que favorecer  as relacións sociais, a adquisición de valores e o desenvolvemento integral dos alumnos. 

Os horarios de ambos servizos son:

PROGRAMA PEQUENOS MADRUGADORES: De luns a venres de 08:00 a 9:30 horas.
LUDOTECA: De luns a xoves de 17:00 a 18:30 horas.

 

 
@cole_remedios tweets