Oferta - Comunidade educativa

A Entidade titular, os profesores, os alumnos, os pais e nais, os titores legais e o persoal de administración e servizos, constitúen a comunidade educativa. Nesta liña, a integración plena e a participación na vida da comunidade educativa é un elemento de identificación co Cáracter Propio. 

ALUMNOS como verdadeiros protagonistas da súa propia educación.
PAIS DE ALUMNOS que, como educadores natos, fomentan no ámbito familiar un clima que facilita e asegura a educación integral.
CLAUSTRO DE PROFESORES que, como educadores especializados, responsabilízanse, dun modo directo e inmediato, en promover e animar a Comunidade Educativa.
PERSOAL DE ADMINSITRACIÓN E SERVIZOS que, como membros que non están directamente relacionados co ensino, son correlativamente responsables na acción educativa global.
DIRECCIÓN E EQUIPO DIRECTIVO órgano colexiado que depende da Entidade Titular. É o primeiro órgano responsable da educación, funcionamento e coordinación de todos os estamentos do Centro .
A relación en ambiente de corresponsabilidade, dá coherencia y fecundidade á acción educativa e contribúe a conseguir un bo nivel de formación.

Formar parte da Comunidade Educativa compromete a:

  • Compartir e achegar, con espírito de servizo, as competencias e habilidades.
  • Construír unha comunidade viva na que todos busquen o ben dos demais.
  • Potenciar a integración e participación da COMUNIDADE EDUCATIVA, para chegar a ser comunidades abertas e dispoñibles. 

 

 EQUIPO DIRECTIVO 

Directora Titular  Margarita García Carreira 
Directora Pedagóxica
 Cánibe Brión, Mª de los Angeles
Xefa de Estudos de Infantil e Primaria 
Lois Pascual, Ana
Xefa de Estudos de ESO 
Davila Queiruga, Jose Ramón
Coordinadora de Pastoral 
Ferreiro Millán, Mª Jesús
Secretaria 
Díaz Salvado, María

CLAUSTRO DE PROFESORES

 

Barreiro Silva, Lorena

Calvo Pena, Carmen María

Canibe Brión, Mª de los Angeles

Carril García, Eva

Casal Fernández, Isabel

Castiñeira Carreira, Emma

Castiñeiras Gómez, Soledad

Castro Wagner, Mª Jesús

Cruces Vázquez, Rosa Mª

Dávila Queiruga, José Ramón

Devesa Rodríguez, Cristina

Díaz Salvado, María

Dobarro Landeira, Adrián

Dopazo Santos, Andrés

Dubra Ríos, Lucía

Fernández Castro, Remedios

Ferreiro Millán, Mª Jesús

Fraiz Arias, Esther

García Dios, Antía

García García, Yaneth

García Olveira, Mª Jesús

Gómez Feás, Francisco Javier

González Cortón, Brais

Lema Rivadas, Mª Luisa

Lois Pascual, Ana

Méndez Torrado, Mª Rosario

Mourazos Otero, Rosa Mª

Novoa Blanco, Ángel Manuel

Otero Ferreiro, Belén

Penas Vázquez, Mª Isabel

Pérez Conde, Natalia

Puy Fraga, Teresa

Ramos Benito, Victoriano

Recuna Raposo, Araceli

Rey Salgueiros, Yolanda

Riveira García, Cristina 

Rodríguez Recarey, Vanesa

Romero García-Ciudad, María

Suárez Pérez, Isabel

Tresgallo López, Pablo

Villaverde Rouco, Miriam

CONSELLO ESCOLAR

(en proceso de renovación)

Presidenta: Cánibe Brión, Mª de los Angeles
Representantes do Titular: Margarita García Carreira , María Jesús Ferreiro Millán, Carmen Rey Mancebo
Representantes dos pais e nais dos alumnos: 

Representantes do alumnado:  
Representante do persoal de administración e servizos:  

 

 EQUIPO DE ANIMACIÓN PASTORAL 

Coordinadora: Ferreiro Millán, Mª Jesús
Ed. Infantil: Méndez Torrado, Mª Rosario
1º - 2º Primaria: Rodríguez Recarey, Vanesa
3º - 4º Primaria: Riveira García, Cristina
5º- 6º Primaria: García Olveira, Mª Jesús 
1º Ciclo ESO: Fraiz Arias, Esther
2º Ciclo ESO: Castiñeiras Carreira,  Mª Emma

 

COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

Directora: Cánibe Brión, Mª de los Angeles
Xefa de Estudos Infantil e Primaria: Lois Pascual, Ana
Xefe de Estudos de ESO 
Davila Queiruga, Jose Ramón
Coordinadora Ed. Infantil: García García, Yaneth
Coordinadora 1º - 2º Primaria: Rodríguez Recarey, Vanesa
Coordinadora 3º - 4º Primaria: Mourazos Otero, Rosa Mª
Coordinadora 5º- 6º Primaria: García Olveira, Mª Jesús 

Coordinador  1º Ciclo ESO: Ramos Benito, Victoriano
Coordinadora 2º Ciclo ESO: 
Romero Gracía-Ciudad, María

 

OUTRAS COORDINACIÓNS

Equipo Dinamización Lingua Galega: Dubra Ríos, Lucía
Equipo Plan lector e Biblioteca: García Dios, Antía
Equipo TIC: Díaz Salvado, María
Proxecto Plurilingüe/BEDA:González Cortón, Brais
Coordinador Actividades Extraescolares:
Ramos Benito, Victoriano 
Equipo Innovación: Ramos Benito, Victoriano
Coordinador Departamento de Orientación:  Casal Fernández, Isabel 
@cole_remedios tweets