Oferta - Titoría

A acción titorial constitúe un elemento inherente á actividade docente dentro dun concepto integral da educación. Entraña unha relación individualizada coa persoa do educando na estrutura e a dinámica das súas actitudes, aptitudes, coñecementos e intereses. A titoría debe de axudar a integrar coñecementos e experiencias dos distintos ámbitos educativos, contribuíndo tamén a integrar a experiencia escolar, en xeral, e a vida cotiá extraescolar. Baixo esta perspectiva, o desenvolvemento da función titorial asegura que a educación sexa verdadeiramente integral e persoalizada, e non quede reducida a mera instrución ou impartición de coñecementos.

A títoría e orientación adquire matices diferentes ao longo das distintas etapas educativas:

A educación infantil e primaria, as funcións máis importantes refierense á inserción do neno no grupo de compañeiros, a adaptación escolar inicial,a prevención de dificultades de aprendizaxe e a vinculación da escola coa familia.
O el nivel de secundaria, pasan a prevalecer os aspectos de orientación relativos á elección entre distintas vías e opcións educativas, así como o afianzamento de técnicas eficaces de estudo.

O término da ESO, e o longo da posobrigatoria, cobra especial importancia a orientación cara a estudos posteriores e a orientación para a transición á vida activa. A orientación profesional presupón información profesional, pero non consiste só nela. Ademais, tomará en conta as aptitudes, inclinacións e intereses persoais de cada individuo. (Libro Blanco, 1989).

Despois desta breve reseña das funcións da titoría, pasamos a indicar cales son os profesores titores de cada curso, así como o horario de atención as nais e pais. Importante: Para poder ser atendido adecuadamente, é necesario que reserve cita con antelación, deste xeito o profesor titor poderá contrastar a información do seu fillo con todos os profesores que lle imparten clase.
 

 

       HORARIO ATENCIÓN FAMILIAS

    CURSO 2023/2024

 

AULA

PROFESOR/A

DÍA

HORA

INFANTIL 3 ANOS A

Charo

Luns

17.00 

INFANTIL 3 ANOS B

Cris Devesa

Luns

17:00 

INFANTIL 4 ANOS A

Miriam

Luns

17.00 

INFANTIL 4 ANOS B

Yaneth

Xoves

17:00

INFANTIL 5 ANOS A

Carmen Calvo

Luns

17:00 

INFANTIL 5 ANOS B

Marisol

Luns

17:00 

1º PRIMARIA A

Belén

Luns

17.00 

1º PRIMARIA B

Marisa

Luns

17.00

2º PRIMARIA A

Vanesa

Luns

17:00

2º PRIMARIA B

Ana

Luns

17:00

3º PRIMARIA A

Lucía

Luns

13:00 

3º PRIMARIA B

María

Luns

17:00 

4º PRIMARIA A

Rosa

Luns

17:00

4º PRIMARIA B

Cristina

Luns

17:00

5º PRIMARIA A

Natalia

Luns

16:00

5º PRIMARIA B

Antía

Martes

13:00

6º PRIMARIA A

Chus

Martes

15:00 

6º PRIMARIA B

Eva

Lunes

17:00 

1º ESO A

Andrés

Luns

12:40

1º ESO B

Esther

Luns

10:40

2º ESO A

Viti

Xoves

9:30

2º ESO B

Reme

Martes

17:00

3º ESO A

Emma

Martes

17:00

3º ESO B

Javier Gómez

Martes

10:30 

4º ESO A

Rosa Cruces

jueves

12:40

4º ESO A PDC

María Díaz

Martes

17:00

4º ESO B

Yolanda Rey

Venres

13:30

ORIENTADORA

Vanesa

Venres

9:30

ORIENTADORA

Maije

Luns

11:30

 

 

 
@cole_remedios tweets