Admisión - Procedemento e datas

1.- VISITAS GUIADAS INDIVIDUALIZADAS E ENTREVISTAS ADMISIÓN CURSO 2024/2025.

A partir do 5 de febreiro  terán lugar visitas guiadas  personalizadas  con aquelas familias que estean interesadas en coñecer o noso centro, como traballamos, cal é o noso Proxecto Educativo e Carácter Propio así como as dúbidas e novidades no proceso de admisión do curso 2024/2025Estades todos convidados. 

Para a organización das visitas guiadas e entrevistas é necesario solicitar cita a través dos seguintes medios:

 

 Triptico de Educación Infantil

 Documento informativo do Colexio

 Documento de Carácter Propio CEV galego

 

Podes ver as seguintes presentacións e vídeos do colexio que che servirán para coñecer mellor o noso centro

 
 
 

  

 

 

 

 

2.- NORMATIVA DE ADMISIÓN ALUMNOS

 
3.- DATAS E FASES DO PROCESO
 

 

FASES DO PROCESO

DATAS

Ed. Infantil, Primaria e E.S.O.

Presentación de Solicitudes de admisión.

Documentos a presentar :

1. Solicitude debidamente cuberta. (ANEXO II)

2. Fotocopia da folla de inscrición no libro de familia ou DNI.

3.De optar por praza NEE, achegar ocumentación pertinente.

Do  1 ao  20 de marzo de 2024 ambos os dous inclusive

Presentación de documentación xustificativa dos criterios de baremo se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas

10 días hábiles a partires dos 2 seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión
(do _ de marzo ao _ de marzo de 2024)

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

 _ de abril de 2024

Reclamacións listaxes provisionais

5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación

Publicación das listaxes definitivas

 de maio de 2024

Formalización da Matrícula Infantil e Primaria

Do __ ao __ de xuño de 2024

Formalización da Matrícula en prazo  ordinario para alumnos ESO

Do __ de xuño ao

__ de xullo  de 2023

 
4.- DOCUMENTACIÓN DE ADMISIÓN DE NOVOS ALUMNOS

A solicitude será ÚNICA e terá carácter vinculante, e nela poderán relacionarse ata seis centros, por orde de preferencia. A solicitude poderá presentarse das seguintes maneiras:

1.- Telemáticamente a través da aplicación “admisionalumnado”. A solicitude na sede electrónica ten asignado o código ED550B. 

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

2.- De forma presencial no centro unha vez cuberto o Anexo II (procedemento ED550B) manualmente ou cubríndoo no ordenador, imprimilo e entregalo na secretaría do centro.

4.1. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

4.2. CRITERIOS DE BAREMACIÓN E DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA

4.3. DATAS A TER EN CONTA NO PROCESO

5.- ZONAS DE INFLUENCIA (RÚAS E DESCRICIÓN PERIMETRAL) DO COLEXIO

 Rúas-zona influencia Colexio Nuestra Señora de los Remedios

 Descrición perimetral zona influencia colexio Ntra. Sra. de los Remedios

6.- VACANTES PARA O VINDEIRO CURSO

 Vacantes para o curso 2024/25

 
@cole_remedios tweets